Nieuws

Project "Witte voetjes"

Veel positieve reacties van bewoners Beek en Donk op het “Witte voetjes” project.

 

Wat houdt dat project in?

Onder leiding van Marianne van Kempen, wijkagent in Beek en Donk, hebben de afgelopen weken  aan aantal politiemensen en Boa’s , samen met leden van het buurtpreventieteam enkele avonden door een aantal wijken in Beek en Donk gelopen.

Doel was om bewoners  ervan bewust te maken, hoe gemakkelijk het voor inbrekers soms is om bij mensen in de berging/garage dan wel in de woning te komen  en hoe dat dat met enkele, vaak eenvoudige handelingen, een stuk lastiger te maken is.

Hiervoor liepen we in kleine groepen door de wijk, keken daarbij of auto’s afgesloten waren, achteringangen op slot waren, er geen kliko’s als opstapje geplaatst waren, ramen open stonden, terwijl bewoners afwezig waren enz.

 

Uit een verslag van zo’n avond het volgende:

Veel voertuigen aangetroffen die niet afgesloten waren. Verder veel poorten on-afgesloten waar  in de schuurtjes dure fietsen, scooters  en  gereedschap voor het grijpen lagen. Ook diverse achterdeuren waar we zo binnen konden lopen. Containers aangetroffen welke als klimmateriaal klaar stonden om over de schutting te klauteren.

Opvallend was dat in de nieuwbouwwijk alwaar onlangs inbraken zijn gepleegd  en hang en sluitwerk optimaal is, veel poorten niet afgesloten waren. 

De meest bewoners werden door ons aangesproken en kregen tips en een “wit voetje” uitgereikt. Dit als symbool voor dat het nu de politie of buurtpreventie was, maar deze voetafdruk ook gezet had kunnen worden door een inbreker.

 

Voor de leden van het buurtpreventieteam was het een mooie gelegenheid om te zien hoe een politieagent kijkt naar woningen en de woonomgeving. We hebben daar weer veel van opgestoken.

 

Mocht u nu ook mee willen helpen met het verbeteren van de veiligheid in Beek en Donk, kunt u zich aansluiten bij het buurtpreventieteam. Momenteel bestaan we uit 22 personen, maar hoe meer mensen deel nemen, hoe vaker we ook kunnen lopen.

Voor meer info kunt u terecht op onze website https://www.buurtpreventiebeekendonk.nl/  of stuur een mail naar buurtpreventiebeekendonk@gmail.com. Wij komen graag bij u om u meer informatie te verstrekken.

Rabo clubaktie

De Rabo clubaktie heeft dit jaar het mooie bedrag van € 231,- opgebracht.

Dank voor uw steun en stem.

Start nieuwe winterseizoen

Met een lezing door Gerrit van Zanten, hoofd team wijkagenten in Laarbeek, gevolgd door een koffietafel voor al onze leden, heeft het buurtpreventieteam Beek en Donk afgelopen zaterdag 30 oktober het startschot gegeven voor het winterseizoen 2021/2022.

 

Wat/Wie is het buurtpreventieteam?

Mocht u nog niet eerder van het buurtpreventieteam gehoord hebben, op dit moment bestaat de groep uit 22 mensen die in de avonduren in tweetallen door Beek en Donk wandelen, waarbij we onze oren en ogen goed open houden om te letten op onregelmatigheden, misstanden etc. Komend najaar gaan we de 4e winterperiode in.

 

Hoeveel tijd kost mij dat?

U bepaald zelf elke maand welke dag of dagen je wilt lopen of fietsen, op welk tijdstip je kunt en hoe lang je wilt lopen/fietsen. Als je toch al regelmatig loopt, is dit een goede gelegenheid om het aangename met het nuttige te combineren. Behalve dat het een gezonde bezigheid is, zet je je ook nog op een nuttige manier in voor de gemeenschap en als je toch al regelmatig een ronde loopt, hoeft het je geen extra tijd te kosten.

 

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen of zich willen aanmelden kan dat via de website: www.buurtpreventiebeekendonk.nl  of via een mailtje naar buurtpreventiebeekendonk@gmail.com

Iemand van het bestuur neemt dan contact met u op om vragen te beantwoorden en u de nodige informatie te verstrekken.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Hoe meer mensen deelnemen, hoe vaker we ook kunnen lopen.